Gotovi kablovi PLUG'n HEAT PDF Ispis E-mail

Plug'n heat

Područje primjene i preporuke

Kablovi PLUG’n HEAT koriste se u cjevovodima, vodomjerima i ostaloj opremi za sprečavanje smrzavanja.
Kabel ima utikač za spajanje sa uzemljenom utičnicom.
U trajnim instalacijama kabel treba priključiti na višepolnu sklopka za prekid strujnog kruga ili termostat, a osigurano mu je i rasterećenje zatezanja.

Nacrti za instalaciju:

1. Sprečavanje smrzavanja vodomjera.
2. Kabel ugrađen pod pritiskom u cijev za vodu.
3. Kabel pričvršćen za površinu cijevi pomoću trake otporne na temperaturu.

Kablovi PLUG’n HEAT pogodni su za unutarnju i vanjsku uporabu. Kabel za grijanje ima automatsku regulaciju i pod normalnim se uvjetima ne zagrijava preko 60ºC. Kabel se može izravno postaviti pod izolaciju na plastične ili metalne cijevi. Također ga je moguće postaviti pod vodu. Kabel se može postaviti tako da se namata preko samog sebe.
Kabel se ne smije postavljati tako da njegova zaštitna obloga bude izložena habanju. Na primjer, ne smije biti pritisnut, postavljen na oštre rubove, biti nategnut ili izložen jakom trenju.
Minimalni radijus savijanja kabela je 40 mm.
Spojni kabel i nastavak kabela za grijanje ne smiju se savijati. Uz PLUG’n HEAT kabele se preporuča korištenje prekidača strujnog kruga za rezidualnu struju od 30mA.
Minimalna dozvoljena temperatura za instalaciju kabela -15 °C.
Kabel se spaja na mrežu 230 V preko utičnice sa zaštitom od dodira.

Karakteristike elemenata kabela
PLUG’n HEAT tip Dužina (m) Snaga (W) 10°C
EFPPH 2 2.0 18
EFPPH 4 4.0 36
EFPPH 6 6.0 54
EFPPH 10 10.0 90
EFPPH 15 15.0 135
EFPPH 20 20.0 180
Napon: 230V


Otpornost kućišta IP68

Maksimalna temperatura okoline: 65°C
Uzemljena utičnica: europska
Spojni kabel: gumeni kabel duljine 2.5 m, 3 x 0.75 mm²
Zaštitna obloga kabela za grijanje: fluoropolimer