Garancija PDF Ispis E-mail

Standardni uvjeti jamstva i odgovornosti 11-2010

I Jamstvo

1. Dobavljač jamči da će proizvodi koji se koriste u normalnim uvjetima i sukladno uputama za uporabu i primjenjivim zakonima ispravno raditi i da su proizvedeni od materijala bez nedostataka.

2. Jamstveni rok je dvije (2) godine osim ako nije drugačije ograničeno ili dogovoreno za određeni proizvod ili pošiljku proizvoda. Jamstveni rok započinje onoga dana kada krajnji korisnik zaprimi proizvod. Gornja granica jamstvenog roka je tri (3) godine od završetka kalendarskog mjeseca u kojem je Dobavljač isporučio proizvod iz odjela otpreme.

3. Pri zaprimanju isporuke osobe u lancu nabave koje zaprime isporuku prije krajnjeg korisnika kao i krajnji korisnik trebaju pažljivo provjeriti je li pošiljka u skladu s listom pakiranja i tehničkom dokumentacijom te da nije došlo do vidljivih oštećenja. Prije sastavljanja ili montaže monter treba ponovno pregledati proizvod te tehničku i drugu otpremnu dokumentaciju, uključujući brojčane podatke koje dokumentacija sadrži, u skladu sa standardnim postupcima te provjeriti radi li sastavljeni proizvod na namijenjeni način. Potrebno je obavijestiti Ensto o bilo kakvim odstupanjima kako je navedeno u članku 13. Općih uvjeta prodaje.

4. Jamstvena odgovornost pokriva popravak ili zamjenu oštećenog proizvoda, uključujući vozarine, špediciju i druge izravne troškove vezane uz isporuku popravljenog ili zamijenjenog proizvoda pod jamstvom.

5. Popravak u jamstvenom roku izvodi Dobavljač ili ovlašteni predstavnik Dobavljača koji, ako je potrebno, zamjenjuje oštećeni proizvod u cijelosti ili jednim dijelom novim proizvodom ili dijelom. Ako Dobavljač to zahtijeva, preduvjet odgovornosti za izvođenje popravaka unutar jamstvenog roka je da oštećeni proizvod ili oštećeni dio proizvoda bude vraćen dobavljaču ili trećoj strani koju imenuje Dobavljač.

6. Jamstvo je ograničeno na sljedeće načine:

6.1. Jamstvena odgovornost ne pokriva troškove rastavljanja oštećenog proizvoda ni sastavljanja popravljenog ili zamjenskog proizvoda te ne pokriva neizravne troškove ili gubitke koji proizlaze iz rastavljanja ili ponovnog sastavljanja opreme koja ne uključuje oštećeni proizvod u svrhu demonstracije.

6.2. Odgovornost Dobavljača ne pokriva štetu ili nedostatke koji su se mogli otkriti tijekom pregleda opisanih u gore navedenom stavku 3. kao ni posljedice koje proizlaze iz toga.

6.3. Dobavljač je ispunio svoje obveze određene jamstvom vezano uz oštećeni proizvod kada je isporučio novi zamjenski proizvod ili vratio ispravno popravljeni proizvod.

6.4. Nakon isteka jamstvenog roka Dobavljač je odgovoran samo za one nedostatke i neispravnosti koje proizlaze iz krajnje nepažnje ili namjere Dobavljača.

6.5. Ugovorna strana Dobavljača treba sukladno tome ograničiti vlastitu jamstvenu odgovornost u svojim uvjetima prodaje.

II Odgovornost za proizvod

1. Dobavljač je odgovoran za štetu nanesenu proizvodima i trećim stranama prouzrokovanu proizvodima sukladno važećim zakonima EU-a o odgovornosti za proizvod i ovim uvjetima (vidi također Orgalime S 2000, članak 38. i članak 43.). Obje su strane dužne imati dostatno osiguranje od odgovornosti za proizvode.

2. Dobavljač nije odgovoran za neizravne gubitke i čiste financijske gubitke, izmaklu dobit ili druge posljedične ekonomske gubitke.

3. Dobavljač nije odgovoran za štetu prouzrokovanu nemarom njegovih ugovornih strana ili treće strane kao ni za štetu prouzrokovanu uporabom proizvoda u druge svrhe osim onih za koje je namijenjen.

4. Dobavljač nije odgovoran za štetu prouzrokovanu sirovinama, dizajnom ili metodama rada koje je odredio kupac.

5. Dobavljač je dužan imati opće osiguranje od odgovornosti za proizvode s minimalnim pokrićem od 3.000.000 eura. Osiguranje pokriva odgovornost Dobavljača za proizvod prema ugovornim stranama i odgovornost Dobavljača za proizvod prema trećim stranama.

6. Ugovorna strana Dobavljača treba sukladno tome ograničiti vlastitu odgovornost u svojim uvjetima prodaje.

III Orgalime S 2000, nalog za primjenu uvjeta

1. Orgalime S 2000 opći uvjeti, izuzev članaka 12.-15., 18., 20.; poglavlja 1. i 2.,članaka 23., 26., 28., 36., 44. i 45., sastavni su dio ovih uvjeta.

Uvjeti ugovora primjenjuju se sljedećim redoslijedom: 1. Uvjeti Ugovora; 2. Opći uvjeti prodaje društva Ensto, 3. Uvjeti jamstva za određeni proizvod, 4. Standardni uvjeti jamstva i odgovornosti društva Ensto, 5. Orgalime S 2000, 6. Incoterms 2010.